Jak interpretować wyniki badania termowizyjnego? Praktyczne wskazówki

Badanie termowizyjne to technologia, która umożliwia szybkie i precyzyjne wykrywanie problemów w rozdzielniach elektrycznych, ale jak zrozumieć i prawidłowo interpretować wyniki, które ono generuje? Praktyczne wskazówki dotyczące interpretacji wyników mogą okazać się niezwykle cenne dla operatorów i inżynierów.

Jakie dane można uzyskać?

Pierwszym krokiem do interpretacji wyników jest zrozumienie rodzaju danych, które możemy uzyskać z badania termowizyjnego. Niektóre z nich to:

 • Rozkład temperatury na powierzchni badanego elementu
 • Mapa cieplna ukazująca „hot-spots”, czyli miejsca o wyższej temperaturze
 • Zmiany temperatury w czasie

Co oznaczają różnice w temperaturze?

Jednym z najważniejszych aspektów analizy jest zrozumienie, co oznaczają różnice w temperaturze na obrazie termowizyjnym:

 • Lokalne zwiększenie temperatury może wskazywać na przeciążenie lub początki awarii
 • Równomierny rozkład temperatury jest zwykle oznaką prawidłowego działania systemu
 • Zmiany temperatury w czasie mogą świadczyć o niestabilności systemu

Kluczowe wskaźniki

Istnieje kilka kluczowych wskaźników, które pomogą w interpretacji wyników:

 • Delta T: różnica temperatur między badanym elementem a jego otoczeniem
 • Threshold (Próg): wartość temperatury, po przekroczeniu której należy podjąć interwencję
 • Trendy: obserwacja zmian w czasie

Porównanie z danymi historycznymi

Zawsze warto zestawić wyniki aktualnego badania z danymi historycznymi:

 • Pozwala to na identyfikację ewentualnych anomalii
 • Można zauważyć tendencje i wprowadzić odpowiednie zmiany w zarządzaniu systemem

Pułapki i błędy

Warto pamiętać o kilku pułapkach, które mogą wpłynąć na jakość interpretacji:

 • Błędy w kalibracji urządzenia
 • Wpływ warunków atmosferycznych
 • Nieprawidłowa interpretacja wyników przez niewykwalifikowany personel

Podsumowanie

Interpretacja wyników badania termowizyjnego jest równie ważna jak samo badanie. Dzięki właściwej analizie możliwe jest nie tylko wykrycie istniejących problemów, ale także zapobieganie przyszłym awariom i optymalizacja systemu. Dlatego tak ważne jest, aby każdy operator i inżynier wiedział, jak prawidłowo odczytać i zinterpretować wyniki termowizji w kontekście swojej infrastruktury energetycznej.

Źródło: https://easyrentier.com