Studia położnicze w Powiślańskiej Szkole Wyższej – jakie możliwości rozwoju zawodowego posiada absolwent takiego kierunku?

Rola położnych ma istotne znaczenie w każdym kraju i każdym środowisku. To właśnie praca tych osób przyczynia się do prawidłowego rozwoju, ale także odpowiednio przebytej ciąży, a także samego porodu. Na zawód ten zwykle decyduje się szczególny typ osób – otwartych na chęć niesienia pomocy. Warto mieć na uwadze, że położnictwo nie należy do najłatwiejszych zawodów, jednak przynosi wiele satysfakcji. Co jednak po ukończonych studiach położnictwa? Jakie możliwości rozwoju zawodowego czekają na absolwentów tego kierunku.

Położnictwo – studia z przyszłością?

Główną rolą spoczywającą na położniku jest udzielanie świadczeń zdrowotnych kobietom ciężarnym, rodzącym i w okresie połogu. To właśnie do jego zadań należy wykrywanie stanów odbiegających od normy, zarówno u dziecka, jak i matki.

Skoro położnik odgrywa tak ważną rolę w życiu kobiety ciężarnej oraz jej dziecka, ciężko wyobrazić sobie, że zawód ten mógłby zniknąć. To właśnie dlatego studia położnicze są typem studiów wiążącym się z szerokimi perspektywami. Absolwent położnictwa zawsze znajdzie zatrudnienie – oczywiście pod warunkiem rzetelnego zdobywania wiedzy i doświadczenia.

Studia położnicze – co po nich?

Studia położnicze w Kwidzynie w pełni przygotowują do pełnienia niezwykle istotnej funkcji w życiu ciężarnej kobiety.

Absolwent po ukończeniu studiów potrafi:
● rozpoznawać ciąże i sprawować nad nią opiekę w kolejnych trymestrach,
● samodzielnie prowadzić i przyjmować poród fizjologicznych,
● wykorzystywać aparaturę medyczną podczas monitorowania płodu,
● podejmować odpowiednie działania w nagłych sytuacjach, gdy w pobliżu nie ma lekarza (dotyczy to m.in. ręcznego badania macicy czy ręcznego wydobycia łożyska).

Szeroki zakres umiejętności zdobytych na studiach położnictwa daje szerokie spektrum możliwości, jeśli chodzi o miejsce zatrudnienia. Absolwenci położnictwa mogą pracować nie tylko w publicznych i prywatnych zakładach, ale również zakładać własne gabinety. Na kończących studia położnictwa czekają: sanatoria posiadające jednostki położnicze, szkoły rodzenia czy szpitale i kliniki z oddziałami położniczymi.

Źródło: https://powislanska.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *